Ochrona mienia, osób i obiektów
Zaufanie to podstawa bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksowe usługi ochrony mienia, osób i obiektów, dopasowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Kompleksowa ochrona mienia

1

Systemy monitoringu
Zaawansowane systemy monitoringu CCTV, zapewniające całodobową ochronę i rejestrację zdarzeń, z możliwością zdalnego dostępu i zarządzania.

2

Ochrona fizyczna
Patrole ochronne, ochrona stała, zabezpieczenie przed kradzieżą i wandalizmem, w tym monitoring terenów zewnętrznych i obiektów.

3

Systemy alarmowe
Współczesne systemy alarmowe, reagujące na włamanie, pożar, zalanie i inne zagrożenia, z możliwością powiadomienia służb ratowniczych.

4

Zabezpieczenie przed sabotażem
Specjalistyczne środki ochrony przed sabotażem, w tym zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych.
Zabezpieczenie osób
Ochrona osobista
Dysponujemy wysoko wykwalifikowanymi pracownikami ochrony, którzy zapewnią bezpieczeństwo osobom prywatnym i biznesowym, w tym ochronę podczas podróży i wydarzeń.
Ochrona VIP
Specjalistyczne usługi ochrony dla osób o podwyższonym ryzyku, w tym zabezpieczenie imprez, podróży i rezydencji.
Szkolenia z samoobrony
Oferujemy szkolenia z samoobrony dla osób indywidualnych i grup, ucząc praktycznych technik obrony przed napaścią i zwiększając świadomość bezpieczeństwa.
Ochrona obiektów komercyjnych
1
Analiza ryzyka
Dokładna analiza ryzyka dla danego obiektu, uwzględniająca specyfikę działalności, lokalizację i potencjalne zagrożenia.
2
Opracowanie planu ochrony
Przygotowanie indywidualnego planu ochrony, dopasowanego do potrzeb klienta, obejmującego środki bezpieczeństwa i procedury.
3
Implementacja rozwiązań
Wdrożenie wybranego planu ochrony, w tym montaż systemów monitoringu, zatrudnienie pracowników ochrony i szkolenie personelu.
4
Stały nadzór i kontrola
Regularny monitoring i analiza skuteczności zastosowanych rozwiązań, w tym modyfikacja planu ochrony w razie potrzeby.
Ochrona obiektów przemysłowych

1

Ochrona infrastruktury
Zabezpieczenie infrastruktury przemysłowej, w tym zakładów produkcyjnych, magazynów i obiektów energetycznych przed kradzieżą, sabotażem i innymi zagrożeniami.

2

Kontrola dostępu
Wprowadzenie i zarządzanie systemem kontroli dostępu, w tym rejestracja i identyfikacja personelu i pojazdów wchodzących na teren obiektu.

3

Ochrona środowiska
Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska, w tym ochrona przed zanieczyszczeniem i awariami, zgodna z obowiązującymi przepisami.

4

Szkolenie personelu
Szkolenie pracowników obiektu z zakresu bezpieczeństwa, w tym procedur alarmowych, postępowania w sytuacjach kryzysowych i zasad bezpieczeństwa.
Ochrona wydarzeń masowych
Monitoring i systemy alarmowe
Systemy monitoringu CCTV
Oferujemy zaawansowane systemy monitoringu CCTV, obejmujące kamery wysokiej rozdzielczości, rejestratory obrazu, oprogramowanie do zarządzania i zdalny dostęp. Nasze systemy monitoringu zapewniają całodobową rejestrację zdarzeń, identyfikację osób i pojazdów oraz zdalne zarządzanie.
Systemy alarmowe
Dostarczamy nowoczesne systemy alarmowe, które skutecznie chronią przed włamaniem, pożarem, zalaniami i innymi zagrożeniami. Systemy alarmowe są wyposażone w czujniki ruchu, czujniki otwierania drzwi i okien, syreny alarmowe oraz możliwość powiadamiania służb ratowniczych.
Integracja systemów
Oferujemy integrację systemów monitoringu CCTV i alarmowych, tworząc kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla obiektów o różnym charakterze. Integracja systemów pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami z jednego miejsca i zwiększa efektywność ochrony.
Profesjonalni pracownicy ochrony
Doświadczenie
Nasi pracownicy ochrony posiadają bogate doświadczenie w branży, są wyszkoleni w zakresie technik bezpieczeństwa i posiadają aktualne uprawnienia.
Kompetencje
Zapewniamy profesjonalne usługi ochrony, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są kompetentni i rzetelni.
Wiedza
Posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i procedur bezpieczeństwa, są zdolni do reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniania bezpieczeństwa.
Profesjonalizm
Nasi pracownicy ochrony są dyskretni, odpowiedzialni i zawsze zachowują się profesjonalnie, zapewniając poczucie bezpieczeństwa.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP dla pracowników w różnych branżach, uwzględniające specyfikę pracy i obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.
Szkolenia z samoobrony
Szkolenia z samoobrony dla osób indywidualnych i grup, uczące praktycznych technik obrony przed napaścią i zwiększające świadomość bezpieczeństwa.
Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej
Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, w tym procedur alarmowych, używania gaśnic i postępowania w sytuacjach pożarowych.
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów IT oraz zarządzania ryzykiem cybernetycznym.
Doradztwo w zakresie ochrony
Audyt bezpieczeństwa
Przeprowadzamy szczegółowy audyt bezpieczeństwa dla obiektów i firm, w tym analizę ryzyka, ocenę istniejących systemów bezpieczeństwa i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
Projektowanie rozwiązań
Oferujemy projektowanie indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa, dopasowanych do specyfiki działalności klienta i jego potrzeb, w tym dobór odpowiednich systemów ochrony i procedur.
Wsparcie w wyborze usług
Pomagamy klientom w wyborze odpowiednich usług ochrony, w tym w doborze personelu, systemów bezpieczeństwa i innych usług, zapewniając kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa.